Redovisning utbildning online dating

Det beror, enligt Riksrevisionen, på att polisen använder ett nytt sätt att ta fram statistiken.

När Riksrevisionen gjorde egna beräkningar visade det sig att brottsuppklaringen, precis som DN har skrivit, har minskat.

redovisning utbildning online dating-1

De uppgifter som redovisas är inte resultat utan snarare inflödesuppgifter i form av inkomna 112-samtal och upprättade händelserapporter.

Polismyndigheten redovisar till exempel inte hur många ingripanden som görs eller hur lång tid det tog från inkomna samtal/registrerad händelserapport till ingripande.” • ”Polismyndigheten uppger att migrantsituationen och terrorhoten har påverkat verksamheten och då särskilt ingripandeverksamheten.

I avsnittet om ingripandeverksamheten framgår dock inte hur verksamheten eller resultatet mer konkret har påverkats.” Revisionsberättelsen är inte ”ren”, vilket är en revisionsterm som innebär att myndigheten inte anses ha beskrivit sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt.

Polismyndigheten har avböjt att kommentera uppgifterna. Malin Näfver, pressekreterare på polisen, hänvisar till ett svar som lämnades till Riksrevisionen i juni.

Dagens Nyheter avslöjade nyligen att polisen klarar upp allt färre brott. Dessutom tar det nu längre tid än tidigare för polisen att rycka ut på akuta 112-larm.

Uppgifterna blev kända först när DN skrev om problematiken.I fredags kommenterade rikspolischefen Dan Eliasson det allvarliga läget i polisorganisationen.På en fråga om vilka faktorer som är allvarligast pekade han ut just uppklaringen och den operativa förmågan som två av tre huvudpunkter: – Tre faktorer: de vikande utredningsresultaten, den operativa förmågan som har brister samt arbetsmiljön och förutsättningarna för våra anställda, sade Dan Eliasson.Sveriges myndigheter upprättar varje år en årsredovisning där de är skyldiga att beskriva sina verksamhetsresultat. DN kan nu visa att polisen har underlåtit att berätta om den försämrade uppklaringen och allt längre utryckningstider.Det framgår av den revisionsrapport som Riksrevisionen genomfört där den granskat Polismyndighetens årsredovisning.Enligt Riksrevisionen är bedömningen av brottsutredningsverksamheten ”för onyanserad”.