Pieniny mapa turystyczna online dating roba da ricchi online dating

to pasmo górskie o niepowtarzalnym uroku, wciśnięte między stateczne szczyty Karpat Zewnętrznych i Wewnętrznych.

Na bardzo małej przestrzeni, obejmującej pas długości 30 km i szerokości do 6 km, matka natura wyczarowała królestwo rozmaitych form krajobrazowych.

Widok stromych ścian skalnych, samotnych wzniesień, leniwie rozciągających się powierzchni garbów i spłaszczeń porośniętych łąkową roślinnością wieńczy wijący się u ich podnóża Dunajec.

W jego północnej części leżą Gorce i Pasmo Radziejowej, na południu – już na terenie Słowacji – znajduje się Przedgórze Magury Spiskiej, od zachodu rozciąga się Kotlina Nowotarska, a od północnego wschodu Beskid Sądecki.Całość okalają wody rzeki Białki, Kamionki, Lipnika, Niedziczanki, Łopuszanki i wreszcie Dunajca, który jest jednym z popisowych elementów pienińskiego krajobrazu.W sposób niezwykły podzielił on Pieniny na trzy części: Pieniny Spiskie, Środkowe (zwane też Właściwymi) i Małe.Pieniny Spiskie jako jedyne w całości leżą w obrębie polskiego Spisza, między Dursztynem a Niedzicą, najwyższym wzniesieniem jest Żar (883 m n p m).Pieniny Małe, których spora część należy do Słowacji, znajdują się na wschód od przełomu Dunajca koło Szczawnicy, najwyższym szczytem jest tu Wysoka (1052 m n p m), a ich dumą jest Wąwóz Homole, rezerwat przyrody Wysokie Skałki oraz leżący na granicy z Beskidem Sądeckim przełom Białej Wody.

Największych doznań dostarcza jednak malowniczy krajobraz Pienin Środkowych, których znaczna część objęta jest Pienińskim Parkiem Narodowym.Rozpościerają się one na obszarze między Niedzicą a przełomem Dunajca oraz między wsią Sromowce Niżne a Szczawnicą.Pasmo to kryje w sobie tajemnicę wapiennych turni masywu Trzech Koron i obrywających się stoków doliny Dunajca.Tutaj właśnie podziwiać można górujący nad okolicą najwyższy szczyt - Okrąglicę (982 m n p m) oraz przełom Dunajca i pionowe dochodzące do 300 metrów ściany skalne trzymające rzekę w ryzach.Środkowa część Pienin jest też jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce.Powoduje to nie tylko piękno wspaniałych widoków, liczne pomniki przyrody i zabytki historii, ale też łatwy dojazd, dobrze zorganizowana baza noclegowa i infrastruktura turystyczna.