Canal x briceni online dating

Arheologii au identificat pe teritoriul orașului vetre a două sate existente în mileniile IV-II î. Pe locul vetrelor au fost colectate materiale arheologice care ne pot oferi informații despre viața locuitorilor.

Unul din sate se afla în sud-vestul orașului pe colina Dealul Pleșuv .

canal x briceni online dating-68

Populația era antrenată în cultivarea pământului, creșterea vitelor, produceau unele de muncă, deși cunoșteau arama, totuși majoritatea uneltelor de muncă era din cremene.Așezările au fost mistuite de foc, rămânând urme de case, grămezi de lut, ar cu amprente de nuiele, vase de argilă și alte obiecte casnice.După cucerire Daciei de către Imperiul Roman în 106 e.n., aici s-a format un sat de agricultori.Locuitorii își făceau case din nuiele și lut, acoperite cu stuf sau paie. Pe locul caselor s-u descoperit grămezi de luta ars, fragmente de vase, toate datând din perioada romană (sec. Denumirea arhaică a orașului Briceni, când localitatea era doar un mic sătuc este Adicăuți, anume sub acest nume a fost atestată prima dată localitatea Briceni.SE practica diferite meșteșuguri casnice, prelucrarea pământului, creșterea vitelor, comerțul cu orașe din Imperiul Roman. Cea mai veche atestare documentară, descoperită până acum, este din 1562.

Dar cu denumirea de Briceni prima dată apare într-un uric semnat de Gașpar Voievod în 1616.

Dar încă nu se statornicește acestă denumire ci variază între Adicăuți, Adiecăuți, Diacăuți, Diacouți, Ditcăuți, Pritceni, Britceani, Briceni.

Într-un uric în limba sârbă se menționează că în 1619 intră în posesia lui Simion Pilipovschi.

În 1774 administrația militară rusă găsește aici 26 de gospodării țărănești, care au fost supuse birului în folosul armatei.

În lista birnicilor nu figurează nume de evrei, ruși sau ucraineni.

În 1788 ocupația austriacă găsește târgul Briceni cu 55 de familii, dar în noiembrie al aceluiași an vin rușii.