ceritalucah budak perempuan sekolah melayu com Blizniacy online dating

Malin Space Science Systems, San Diego, provided Mastcam.

Najwyższy element należącego do NASA łazika Curiosity - zdalnie sterowany maszt.Zdalnie sterowany maszt łazika Curiosity podtrzymuje dwa naukowe instrumenty (w formie kamer), w celu studiowania otoczenia łazika, oraz dwie kamery stereo nawigacyjne, użyteczne w kierowaniu łazikiem, a także w planowaniu jego przyszłego wykorzystania. wewnątrz hali montażu statku kosmicznego w Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie w Kaliforni.Szerokość białej skrzynki na szczycie masztu wynosi około 0.4 metra.Koło w białej skrzynce jest otworem wyjściowym lasera i lunety, nazywanych Chemia i Kamera ang. Urządzenie wysyła serie impulsów laserowych do skał marsjańskich oddalonych maksymalnie do 7 metrów i określa skład chemiczny badanych skał przy użyciu lunety i spektroskopu, poprzez analizę wytworzonej kropelki plazmy.Top of Mars Rover Curiosity's Remote Sensing Mast The remote sensing mast on NASA Mars rover Curiosity holds two science instruments for studying the rover's surroundings and two stereo navigation cameras for use in driving the rover and planning rover activities.

This view of the top of the mast was taken April 4, 2011, inside the Spacecraft Assembly Facility at NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.For scale, the width of the white box at the top is about 0.4 meter (16 inches).The circle in the white box is the laser and telescope of an instrument named Chemistry and Camera, or Chem Cam.The instrument can pulse its laser at a rock up to about 7 meters (23 feet) away and determine the rock's composition by examining the resulting spark with the telescope and spectrometers.Just below that circle is the square opening for a wide-angle camera that is paired with a telephoto camera (the smaller square opening to the left) in the rover's Mast Camera, or Mastcam, which can take high-definition, full-color video with both "eyes." Each of the two Mastcam camera heads has a wheel of filters that can be used for studying geological targets at specific visible-light and infrared wavelengths.Farther outward from each of the Mastcam cameras are circular lens openings for the rover's stereo navigation camera and its backup twin. S.-French team led by Los Alamos National Laboratory in Los Alamos, N.