biker sex dating sites Angielskie idiomy online dating

zapis "7.5.88" to '7 maja 1988' dla Brytyjczyka, ale '5 lipca 1988' dla Amerykanina. Rzadziej spotykane są skróty "CE" "'Common Era") i "BCE" "'before the Common Era").

Daty po angielsku: Daty w języku angielskim czytamy dzieląc je na pół: 1892 - eighteen ninety two 1145 - eleven forty five1981 - ninteen eighty one 1055 - ten fifty five Z kilkoma wyjątkami... Nowe stulecia: 1700 - seventeen hundred1900 - nineteen hundred1400 - fourteen hundred Rok 1000+ 1000 - one thousand1001 - one thousand (and) one1002 - one thousand (and) two1003 - one thousand (and) three Rok 2000+2000 - two thousand2001 - two thousand (and) one2002 - two thousand (and) two Daty z zerem na trzeciej pozycji:1201 - twleve oh one (oh czytamy /ou/ )1509 - fifteen oh nine1706 - seventeen oh six Zapis i czytanie dat: 1st - pierwszy2nd - drugi 3rd - trzeci 4, 5, 6... Typowym pytaniem o datę jest w języku angielskim "What date is it?\", odpowiedź zaś skonstruowana powinna być za pomocą zaimka "it\", np.: "It\'s the twentieth today" ('dziś jest dwudziesty').Daty zapisuje się wielorako: (1a) (1b) May 3 1879 (am.)(1c) 3rd May 1879 (1d) May 3rd 1879W brytyjskiej odmianie angielskiego wszystkie powyższe zapisy można odczytywać jako "the third of May, eighteen seventy-nine" lub "May the third, eighteen seventy-nine" (przy wypowiadaniu dat zawsze pojawia się przedimek "the\", mimo iż nie jest zapisywany).

W odmianie amerykańskiej spotyka się tylko drugie z tych odczytań (z tym, że nie występuje w nim przedimek "the"): "May third, eighteen seventy-nine "Poprawne odczytanie roku sprawia Polakom wiele problemów.W języku angielskim, inaczej niż w polskim, rok czterocyfrowy czytany jest jak zbitka dwóch liczb, np.:\"1975 - nineteen seventy five\"\"1444 - fourteen fourty four\"Zero w takim przypadku czytane jest jako "oh\", np.:\"1007 - ten-oh-seven" Zapis czterocyfrowego roku przy użyciu dwóch liczb wziął się ze zwyczaju określania liczby wieków (setek lat), np.: "1776 - seventeen (hundred) seventy six\"Także współcześnie można użyć tej rozwiniętej formy - gdy trzecią cyfrą jest zero, pomija się je wtedy, np.:\"1007 - ten hundred seven\"Zgodnie z opisaną zasadą lata późniejsze od roku dwutysięcznego powinny być czytane tak samo, tj.np.:\"2001 - twenty oh one\", "2001 - twenty hundred one\"Jednak wiele osób współczesne daty czyta jak zwyczajne liczby, tj.\"2001 - two thousand one\"albo wręcz\"2001 - two thousand and one\"Pewnym wyjaśnieniem tego procesu może być niezwykła popularność książki Arthura Clarke\'a "2001: Space Odyssey" (czytana zgodnie z wolą autora jako "Two thousand one: Space Oddyssey\", która doczekała się także bardzo znanej ekranizacji Stanleya Kubricka.Być może także nazywanie roku milenijnego "Year Two Thousand" ('Rok Dwutysięczny') wpłynęło na ten zwyczaj.Zjawisko jest bardzo korzystne z punktu widzenia obcokrajowców, którzy dzięki temu nawet, jeśli nie przestrzegają tradycyjnej reguły, mówią w zgodzie z powszechną normą.Istnieją także różne sposoby zapisywania dat cyframi, nie stosuje się jednak prawie nigdy cyfr rzymskich.